Türk elektronik sektörünün gelişimine; kurumlara özel ve farklı piyasa segmentlerinin beklentilerini ve gereksinimlerini karşılayan kalite,  hizmet ve ürünlerin sunumu ile katkı sağlayarak, dünya elektronik sektöründe söz sahibi noktaya gelmesine katkıda bulunmaktır.